Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BLI-177047-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế, Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu hoặc đăng ký qua mạng điện tử
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo tạm ngừng kinh doanh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu (Trung tâm Hành chính tỉnh - đường Nguyễn Tất Thành - Phường 1 - thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) hoặc thực hiện đăng ký qua mạng điện tử:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì cán bộ nhận hồ sơ ra biên nhận; thu phí, lệ phí. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ hướng dẫn làm lại.
+ Trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, khi đến nộp hồ sơ thì phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và các giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập doanh nghiệp và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh nhập thông tin trong hồ sơ vào hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia cấp thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Bước 4: Nhận kết quả tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu (Trung tâm Hành chính tỉnh - đường Nguyễn Tất Thành - Phường 1 - thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu):
+ Trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nhận kết quả, khi đến nhận kết quả phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và các giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập doanh nghiệp và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nhận kết quả hoặc văn bản ủy quyền.
+ Doanh nghiệp đến nhận kết quả và ký nhận vào sổ lưu đối với trường hợp nộp trực tiếp. Trường hợp đăng ký qua mạng, doanh nghiệp có thể nhận trực tiếp hoặc đăng ký trả phí để nhận qua đường bưu điện.
Thông báo tạm ngừng kinh doanh (theo mẫu đính kèm).
Quyết định về việc tạm ngừng kinh doanh của: Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên), đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần), chủ sở hữu (đối với công ty TNHH một thành viên) của các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh).
Biên bản họp về việc tạm ngừng kinh doanh của: Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên), đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần), chủ sở hữu (đối với công ty TNHH một thành viên) của các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký tạm ngừng kinh doanh - Bạc Liêu
Số hồ sơ:
T-BLI-177047-TT
Cơ quan hành chính:
Bạc Liêu
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
38