Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BLI-186430-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương Bạc Liêu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công Thương Bạc Liêu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: + Cá nhân, tổ chức tự chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: + Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Bạc Liêu. Khi nhận hồ sơ công chức nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ
* Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp
* Trường hợp thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hồ sơ về làm lại

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ)
Bước 3: + Nhận Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Bạc Liêu.

Thương nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả liên hệ nhận giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá phải mang theo giấy hẹn; công chức của bộ phận trả kết quả hướng dẫn thương nhân đến nộp lệ phí tại bộ phận thu phí, lệ phí của Văn phòng Sở Công Thương. Sau đó thương nhân cầm biên lai thu lệ phí trở lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nhận giấy. Thời gian hoàn trả hồ sơ: sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
+ Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung
+ Bản sao Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá đã được cấp
+ Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép là: 50.000 đồng/01 giấy.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp bổ sung, sửa đổi giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá - Bạc Liêu
Số hồ sơ:
T-BLI-186430-TT
Cơ quan hành chính:
Bạc Liêu
Lĩnh vực:
Quản lý thị trường
Tình trạng:
Không còn áp dụng

1
25