Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BLI-189086-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực thống kê: Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Quy hoạch và Phát triển đô thị của Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ tại Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu. Bộ phận “Một cửa” có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định
Bước 2: Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, bộ phận “Một cửa” phải có giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho người xin cấp giấy phép xây dựng và 01 bản lưu tại bộ phận “Một cửa”
Bước 3: Trường hợp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng chưa hợp lệ, bộ phận “Một cửa” giải thích, hướng dẫn cho người xin cấp giấy phép xây dựng, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn cấp giấy phép xây dựng
Đơn xin giấy phép xây dựng theo mẫu tại phụ lục số 1 của Thông tư số 12/2007/TTLT-BXD-BTTTT
Bản sao hợp lệ giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật
Hồ sơ thiết kế đã được thẩm định theo quy định bao gồm bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình; sơ đồ đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước
Số bộ hồ sơ: Không quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 của Thông tư số 12/2007/TTLT-BXD-BTTTT
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp giấy phép xây dựng 100.000đ /01 giấy phép.
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại I - Bạc Liêu
Số hồ sơ:
T-BLI-189086-TT
Cơ quan hành chính:
Bạc Liêu
Lĩnh vực:
Hạ tầng kỹ thuật
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
28