Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BLI-222393-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế – Kỹ thuật của Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ tại Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu. Bộ phận “Một cửa” có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ phận “Một cửa” phải có giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho người xin cấp chứng chỉ hành nghề và 01 bản lưu tại Bộ phận “Một cửa”.
Bước 3: Trường hợp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề chưa hợp lệ, Bộ phận “Một cửa” giải thích, hướng dẫn cho người xin cấp chứng chỉ hành nghề, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn cấp chứng chỉ hành nghề.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu đỏ) hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu hồng) thuộc chuyên ngành đào tạo phù hợp với nội dung xin đăng ký hành nghề, do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp
Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình xin cấp chứng chỉ do cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng công nhận cấp
Có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.
Có đạo đức nghề nghiệp và có hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo quy định tại Điều 7 của Thông tư số 12/2009/TT-BXD
Đã thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình từ 3 năm trở lên (áp dụng đối với trường hợp trước khi Luật Xây dựng có hiệu lực thi hành)
Đã trực tiếp tham gia thực hiện thiết kế hoặc thi công xây dựng từ 3 năm trở lên hoặc đã tham gia thực hiện thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 5 công trình được nghiệm thu bàn giao
Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu phụ lục số 1 Thông tư số 12/2009/TT-BXD
02 ảnh màu 3 x 4 chụp trong vòng 01 năm tính đến ngày xin cấp chứng chỉ hành nghề
Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề. Bản sao chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình đối với trường hợp xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình
Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại phụ lục số 2 của Thông tư này. Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội Nghề nghiệp (nếu là Hội viên của Hội Nghề nghiệp). Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng quy định tại Phụ lục số 2, Thông tư số 12/2009/TT-BXD.
Tải về
- Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình quy định tại Phụ lục số 1, Thông tư số 12/2009/TT-BXD
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí: 200.000 đồng/chứng chỉ.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát - Bạc Liêu
Số hồ sơ:
T-BLI-222393-TT
Cơ quan hành chính:
Bạc Liêu
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
26