Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BLI-BS116
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong thời han 05 ngày làm việc. Cấp chứng chỉ trong hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đúng theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Xây dựng Bạc Liêu, địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Khu Hành chính tỉnh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý, thành phần hồ sơ
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn nộp lệ phí theo quy định (nếu có), vào sổ theo dõi, viết phiếu tiếp nhận hồ sơ (phiếu nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho người nộp hồ sơ và 01 bản lưu tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ) và hẹn ngày trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp
- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc có sai sót thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoặc điều chỉnh cho phù hợp theo quy định
+ Trường hợp hồ sơ xin cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề chưa hợp lệ trong 05 ngày làm để kiểm tra tính hợp lệ, Bộ phận “Một cửa” giải thích, hướng dẫn cho người xin cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề
Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở Xây dựng Bạc Liêu theo các bước sau:
- Khi đến nhận kết quả, công chức kiểm tra chứng từ nộp lệ phí, người nhận phải nộp lại phiếu tiếp nhận hồ sơ cho công chức trả kết quả
- Công chức kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và giao cho người nhận
- Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả: Trong giờ hành chính sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được cấp lại hoặc bổ sung nội dung trong các trường hợp sau:
+ Chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng
+ Bổ sung nội dung hành nghề
+ Chứng chỉ cũ bị rách, nát
+ Chứng chỉ bị mất
+ Chứng chỉ bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi đã hết thời hạn thu hồi
Không vi phạm các quy định trong hoạt động xây dựng và pháp luật có liên quan
Đơn xin bổ sung nội dung cấp chứng chỉ hành nghề
02 ảnh màu 3 x 4 chụp trong vòng 01 năm tính đến ngày xin bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề
Chứng chỉ hành nghề đã được cấp (bản chính)
Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực xin bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 2, Thông tư số 12/2009/TT-BXD. Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình 150.000 đồng/chứng chỉ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình - Bạc Liêu
Số hồ sơ:
T-BLI-BS116
Cơ quan hành chính:
Bạc Liêu
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26