Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BLI-BS178
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực thống kê: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề dược
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận nhận và trả kết quả của Sở Y tế trong giờ hành chính (trừ ngày nghỉ lễ, thứ 7, Chủ nhật) hoặc qua đường bưu điện; địa chỉ: Số 07, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Bước 3: Công chức nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ theo quy định
+ Đối với hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi trả lại hồ sơ cho cá nhân nộp hồ sơ
+ Đối với hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược, Sở Y tế tổ chức thẩm định và cấp chứng chỉ hành nghề dược; nếu không cấp thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do
Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Y tế trong giờ hành chính
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
* Người được cấp chứng chỉ hành nghề dược phải có một trong các văn bằng sau đây tùy theo yêu cầu đối với từng hình thức tổ chức kinh doanh thuốc
- Bằng tốt nghiệp đại học dược
- Bằng tốt nghiệp trung học dược
- Văn bằng dược tá
-Bằng tốt nghiệp trung học y
- Bằng tốt nghiệp đại học y hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học
- Bằng tốt nghiệp đại học hoặc trung học về y học cổ truyền
-Các loại văn bằng về lương y, lương dược, giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền và trình độ chuyên môn y dược học cổ truyền
Các loại văn bằng quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều này do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân ở từng địa phương trong từng thời kỳ
* Điều kiện về văn bằng và thời gian thực hành đối với người quản lý chuyên môn về dược của cơ sở sản xuất thuốc
- Người quản lý chuyên môn về dược của doanh nghiệp sản xuất thuốc phải có văn bằng quy định tại Điểm a, Khoản 1 nêu trên và có thời gian thực hành ít nhất 05 năm tại cơ sở dược hợp pháp
- Người quản lý chuyên môn về dược của doanh nghiệp sản xuất vắc xin, sinh phẩm y tế phải có một trong các văn bằng quy định tại Điểm a, đ, Khoản 1 nêu trên và có thời gian thực hành ít nhất 05 năm tại cơ sở dược hợp pháp
- Người quản lý chuyên môn về dược của hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể sản xuất dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu phải có một trong các văn bằng quy định tại Điểm a, b, e, g, Khoản 1 nêu trên và thời gian thực hành ít nhất 02 năm tại cơ sở dược hợp pháp
* Điều kiện về văn bằng và thời gian thực hành đối với người quản lý chuyên môn về dược của cơ sở bán buôn thuốc
- Người quản lý chuyên môn về dược của doanh nghiệp bán buôn thuốc phải có văn bằng quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều này và thời gian thực hành ít nhất 03 năm tại cơ sở dược hợp pháp
- Người quản lý chuyên môn về dược của doanh nghiệp bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế phải có một trong các văn bằng quy định tại Điểm a, đ, Khoản 1 nêu trên và thời gian thực hành ít nhất 03 năm tại cơ sở dược hợp pháp
- Người quản lý chuyên môn về dược của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ cá thể buôn bán dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu phải có một trong các văn bằng quy định tại Điểm a, b, e, g, Khoản 1 nêu trên và thời gian thực hành ít nhất 02 năm tại cơ sở dược hợp pháp
- Người quản lý chuyên môn về dược của đại lý bán vắc xin, sinh phẩm y tế phải có một trong các văn bằng quy định tại Điểm a, b, d, đ, Khoản 1 nêu trên và thời gian thực hành ít nhất 02 năm tại cơ sở dược hợp pháp
* Điều kiện về văn bằng và thời gian thực hành đối với chủ cơ sở bán lẻ thuốc
- Chủ nhà thuốc ở các thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố, thị xã thuộc tỉnh phải có văn bằng quy định tại Điểm a, Khoản 1 nêu trên và thời gian thực hành ít nhất 05 năm tại cơ sở dược hợp pháp; đối với các địa bàn khác phải có văn bằng quy định tại Điểm a, Khoản 1 nêu trên và thời gian thực hành ít nhất 02 năm tại cơ sở dược hợp pháp. Dược sĩ đại học tốt nghiệp hệ chuyên tu được đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề ngay sau khi tốt nghiệp
- Chủ quầy thuốc phải có bằng tốt nghiệp từ trung học chuyên nghiệp dược trở lên và có thời gian thực hành ít nhất 02 năm tại cơ sở dược hợp pháp
- Chủ đại lý bán thuốc của doanh nghiệp phải có văn bằng dược tá trở lên và thời gian thực hành ít nhất 02 năm tại cơ sở dược hợp pháp
- Người quản lý tủ thuốc trạm y tế phải có trình độ chuyên môn từ dược tá trở lên và có thời gian thực hành về dược ít nhất 02 năm tại cơ sở dược hợp pháp; trường hợp chưa có người có trình độ chuyên môn từ dược tá trở lên thì phải có người có trình độ chuyên môn từ y sĩ trở lên đứng tên
* Điều kiện về văn bằng và thời gian thực hành đối với người quản lý chuyên môn về dược của doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu thuốc
- Người được cấp chứng chỉ hành nghề dược của doanh nghiệp đạt điều kiện quy định tại Khoản 1, Điều 24, Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 được coi là người quản lý chuyên môn về dược của doanh nghiệp nhập khẩu thuốc
- Người được cấp chứng chỉ hành nghề dược của cơ sở kinh doanh thuốc được coi là người quản lý chuyên môn về dược của cơ sở xuất khẩu thuốc
* Điều kiện về văn bằng và thời gian thực hành đối với người quản lý chuyên môn về dược của doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc
- Người quản lý chuyên môn về dược của doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc phải có văn bằng quy định tại Điểm a, Khoản 1 nêu trên và thời gian thực hành ít nhất 03 năm tại cơ sở dược hợp pháp
- Người quản lý chuyên môn về dược của doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản vắc xin, sinh phẩm y tế phải có một trong các văn bằng quy định tại Điểm a, đ, Khoản 1 nêu trên và thời gian thực hành ít nhất 03 năm tại cơ sở dược hợp pháp
* Điều kiện về văn bằng và thời gian thực hành đối với người quản lý chuyên môn về dược của doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc
- Người quản lý chuyên môn về dược của doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc phải có văn bằng quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều này và thời gian thực hành ít nhất 05 năm tại cơ sở dược hợp pháp.
- Người quản lý chuyên môn về dược của doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm vắc xin, sinh phẩm y tế phải có một trong các văn bằng quy định tại Điểm a, đ, Khoản 1 nêu trên và thời gian thực hành ít nhất 05 năm tại cơ sở dược hợp pháp
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược (theo mẫu số 1a/ĐĐN-CC Phụ lục 01, Thông tư số 10/2013/TT-BYT ngày 29/3/2013)
Bản sao hợp pháp các văn bằng chuyên môn
Giấy xác nhận về thời gian thực hành ở cơ sở dược hợp pháp do người đứng đầu cơ sở đó cấp theo mẫu do Bộ Y tế quy định, trừ trường hợp dược sĩ đại học tốt nghiệp hệ chuyên tu đăng ký loại hình nhà thuốc (bản dịch ra tiếng Việt phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam) (Mẫu số 3/GXN kèm theo Phụ lục 01, Thông tư số 10/2013/TT-BYT ngày 29/3/2013)
Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng
2 ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm chụp trong vòng sáu tháng gần nhất tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ
Lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại xác nhận hoặc giấy phép lao động và giấy xác nhận là thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Ban Giám đốc của cơ sở kinh doanh thuốc (bản dịch ra tiếng Việt phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam)
Bản sao có chứng thực hộ chiếu nếu hồ sơ gửi bằng đường bưu điện hoặc bản chụp hộ chiếu và xuất trình hộ chiếu bản gốc để đối chiếu nếu hồ sơ nộp trực tiếp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược
Tải về
Giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí Thẩm định hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề dược 500.000 đồng/lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ hành nghề dược tại Việt Nam cho cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài - Bạc Liêu
Số hồ sơ:
T-BLI-BS178
Cơ quan hành chính:
Bạc Liêu
Lĩnh vực:
Dược, mỹ phẩm
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
16