Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BLI-BS83
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: 23 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ không kể thời gian công khai kết quả thẩm tra, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính:
- Thời gian thực hiện các công việc tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường là không quá hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Thời gian thực hiện các công việc tại cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, xây dựng, cơ quan quản lý nông nghiệp là không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu lấy ý kiến của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất gửi đến.
- Thời gian thực hiện việc ký giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với trường hợp được ủy quyền) là không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ (Phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu). Địa chỉ: Số 78, đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
- Khi nộp các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì người nộp được lựa chọn một trong các hình thức sau:
+ Nộp bản chính giấy tờ
+ Nộp bản sao giấy tờ, đã có chứng nhận hoặc chứng thực theo quy định pháp luật về công chứng, chứng thực
+ Nộp bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao
Trường hợp nộp bản sao thì khi nhận giấy chứng nhận, người được cấp giấy phải nộp bản chính các giấy tờ quy định nêu trên cho cơ quan trao giấy chứng nhận
- Khi nộp các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, người nộp được lựa chọn một trong các hình thức sau:
+ Nộp bản sao giấy tờ, đã có chứng nhận hoặc chứng thực theo quy định pháp luật về công chứng, chứng thực
+ Nộp bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao
+ Nộp bản chính (đối với trường hợp có 2 bản chính)
- Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc có sai sót thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoặc điều chỉnh cho phù hợp theo quy định.
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hoàn trả và hướng dẫn cho người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ) trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định
Bước 3: Nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ (Phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu). Địa chỉ: Số 78, đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Theo các bước sau:
- Người đến nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất xuất trình giấy hẹn - công chức viết giấy báo thu phí, lệ phí cho người nhận đến bộ phận kế toán - tài vụ (Phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất) để nộp phí, lệ phí (nếu có)
- Công chức trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nộp hồ sơ, trường hợp ủy quyền nhận giấy chứng nhận thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật
- Thời gian trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ) trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận
Báo cáo tự rà soát hiện trạng sử dụng đất theo quy định tại các Điều 49, 51, 53 và 55 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Điều 36 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (nếu có)
Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có) hoặc người nộp được lựa chọn một trong các hình thức trên
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng (mẫu số 07/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT)
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (mẫu số 01/ĐK-GCN ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất 100.000đ/1giấy
Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất * Đối với cấp giấy chứng nhận có liên quan đến một (01) thửa đất thì mức thu được tính theo quy mô diện tích: + Diện tích nhỏ hơn 0,5ha: 500.000đ/hồ sơ. + Diện tích từ 0,5ha đến dưới 1ha: 1.000.000đ/hồ sơ + Diện tích từ 1ha đến dưới 3ha: 2.000.000đ/hồ sơ + Diện tích từ 3ha đến dưới 10ha: 3.000.000đ/hồ sơ + Diện tích từ 10ha đến dưới 30ha: 4.000.000đ/hồ sơ + Diện tích từ 30ha trở lên: 5.000.000đ/hồ sơ * Đối với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có liên quan đến nhiều thửa đất nằm trong dự án xây dựng khu đô thị, khu dân cư nông thôn và khu sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã phê duyệt và theo quy định của pháp luật về đất đai thì mức thu được tính theo đơn vị diện tích mét vuông (m2) cho từng hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 1.000đ/1m2
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của người khác cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Bạc Liêu
Số hồ sơ:
T-BLI-BS83
Cơ quan hành chính:
Bạc Liêu
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
26