Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-041977-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Kinh doanh có điều kiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Văn hoá - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Thực hiện theo cơ chế một cửa
Thời hạn giải quyết: Thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp phép hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu, gửi hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc qua hệ thống Bưu chính. Bộ phận một cửa kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ
Bước 2: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Nghiệp Vụ Văn hóa thẩm định hồ sơ; trình Giám đốc Sở ký giấy phép
Bước 3: Nhận giấy phép tại Bộ phận một cửa
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cửa phòng karaoke phải là cửa kính không màu, bên ngoài nhìn thấy toàn bộ phòng
Địa điểm hoạt động karaoke phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước từ 200m trở lên
Không được đặt khóa, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Phòng karaoke phải có diện tích sử dụng 20m2 trở lên, không kể công trình phụ, đảm bảo điều kiện về cách âm, phòng, chống cháy nổ
Phù hợp với quy hoạch karaoke được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke trong đó ghi rõ địa điểm kinh doanh số phòng, diện tích từng phòng
Bản sao công chứng hoặc chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Mức thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke + Từ 01 đến 05 phòng, mức thu lệ phí là 3.000.000 đồng/giấy +Từ 06 phòng trở lên, mức thu lệ phí là 6.000.000 đồng/giấy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giấy phép kinh doanh karaoke - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-041977-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Kinh doanh có điều kiện
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24