Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-043858-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Giao thông - vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản “Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án …”
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức có dự án nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa của Sở
Bước 2: Bộ phận một cửa kiểm tra sơ bộ sự hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ viết phiếu hẹn cho khách hàng và chuyển bộ phận chuyên môn; nếu chưa đầy đủ, hợp lệ hướng dẫn khách hàng bổ sung, sủa đổi
Bước 3: Khách hàng nhận kết quả tại Bộ phận 1 cửa
Bản sao các văn bản về chủ trương đầu tư xây dựng
Thuyết minh dự án
Thuyết minh thiết kế
Các bản vẽ thiết kế
Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng
Biên bản nghiệm thu của chủ đầu tư về kết quả khảo sát và thiết kế cơ sở
Bản phô tô công chứng đăng ký kinh doanh của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế
Bản phô tô công chứng chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm thiết kế và các chủ trì thiết kế
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thẩm định
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông nhóm A - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-043858-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Giao thông - vận tải
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28