Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-044140-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tại Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh
Thời hạn giải quyết: Trong vòng10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại bằng thuyền trưởng, máy trưởng tại Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh
Bước 2: Sở Giao thông vận tải xem xét tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định làm căn cứ để cấp lại bằng thuyền trưởng, máy trưởng
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Người có bằng thuyền trưởng, máy trưởng từ hạng 3 trở xuống do Sở Giao thông vận tải cấp đã hết hạn sử dụng nhưng chưa quá 12 tháng kể từ sau ngày 31/12/ 2012 có tên trong sổ cấp bằng thì gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để được dự thi kiểm tra lý thuyết để được cấp lại.
- Người có bằng thuyền trưởng, máy trưởng do Sở Giao thông vận tải cấp đã hết hạn sử dụng trên 12 tháng kể từ sau ngày 31/ 12/ 2012 có tên trong sổ cấp bằng thì gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để được thi, kiểm tra lại cả lý thuyết và thực hành để được cấp lại bằng. Người có bằng bị mất còn thời hạn theo quy định, có tên trong sổ cấp bằng, nếu bị mất trong các trường hợp thiên tai như bão lụt, động đất, hoả hoạn, có xác nhận của chính quyền địa phương, bị cướp, trấn lột, phương tiện bị chìm đắm, có xác nhận vụ việc của cơ quan công an, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu, giữ, xử lý thì gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để được cấp lại bằng.
- Người có bằng bị mất, còn thời hạn sử dụng có tên trong sổ cấp bằng nếu bị mất ngoài cac trường hợp trên, không phát hiện các cơ quan có thẩm quyền thu, giữ, xử lý sau 2 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ cho cơ quan có thẩm quyền được thi lại lý thuyết, để được cấp lại bằng.
Đơn đề nghị có dán ảnh
03 ảnh mầu cỡ 3 x 4 cm kiểu chứng minh nhân dân
Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ của trung tâm y tế hoặc bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên cấp
Bản sao bằng chứng chỉ chuyên môn (đối với bằng bị hỏng, bằng hết hạn)
Xác nhận mất bằng (áp dụng đối với trường hợp mất bằng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị đổi, cấp lại bằng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thuỷ nội địa
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp lại bằng 50.000 đồng
Phí sát hạch lấy bằng máy trưởng Hạng 3: 140.000 đồng
Phí sát hạch lấy bằng thuyền trưởng Hạng 3: 170.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ hạng 3 trở xuống; cấp lại chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-044140-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Đường thủy
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
16