Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-044173-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Sau khi nhận được kế hoạch kiểm tra và danh sách kết quả học tập của học viên
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người dự thi phương tiện thủy nội địa lập hồ sơ và gửi Sở
Bước 2: Bộ phận chuyên môn của Sở nhận hồ sơ và kiểm tra sơ bộ sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, nếu không phải chỉnh lý thì viết phiếu hẹn và chuyển bộ phận chuyên môn thụ lý; nếu phải hoàn thiện hướng dẫn chủ phương tiện chỉnh lý và hoàn thiện
Bước 3: Người dự thi phương tiện thủy nội địa nhận kết quả tại Sở
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối với dự kiểm tra cấp chứng chỉ lái phương tiện phải đủ 18 tuổi trở lên tính đến thời điểm thành lập hội đồng kiểm tra
Hoàn thành chương trình học bồi dưỡng để cấp chứng chỉ theo quy định
Phải đủ 16 tuổi trở lên tính đến thời điểm thành lập hội đồng kiểm tra
Đơn đề nghị theo mẫu quy định
05 ảnh mầu cỡ 3x4 kiểu chứng minh nhân dân
Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị theo mẫu quy định
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Dự kiểm tra lấy chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa (trong trường hợp địa phương chưa có cơ sở dạy nghề thuyền viên) - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-044173-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Đường thủy
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20