Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-044236-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tại Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị chuyển đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng tại Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh
Bước 2: Sở Giao thông vận tải xem xét tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định làm căn cứ để chuyển đổi lại bằng thuyền trưởng, máy trưởng
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người có bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng do các Bộ, Ngành của Việt Nam cấp, người nước ngoài hoặc người Việt Nam cư trú ở nước ngoài có bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng hoặc chứng chỉ khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng do nước nước ngoài cấp nếu có nhu cầu làm việc trên phương tiện thuỷ nội địa phải làm hồ sơ theo quy định gửi đến cơ quan có thẩm quyền để được được chuyển đổi sang bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn tương ứng;
- Phải dự sát hạch môn pháp luật giao thông đường thuỷ nội địa đối với người chuyển đổi bằng thuyền trưởng.
Đơn đề nghị chuyển đổi bằng
03 ảnh màu cỡ 3 x 4
Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ của Trung tâm y tế hoặc bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên cấp
Bản sao có công chứng bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn
Bản dịch có công chứng sang tiếng Việt (đối với bằng nước ngoài)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị chuyển đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thuỷ nội địa
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chuyển đổi bằng 50.000 đồng
Phí sát hạch lấy bằng thuyền trưởng hạng 3 170.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng từ hạng 3 trở xuống - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-044236-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Đường thủy
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21