Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-044497-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tại Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng tại Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh
Bước 2: Sở Giao thông vận tải xem xét tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định làm căn cứ để cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Người đã hoàn thành chương trình đào tạo nghề thuyền trưởng hạng 3, hoặc máy trưởng hạng 3, sau khi hoàn thành thời gian tập sự đủ 6 tháng trở lên, nộp đủ hồ sơ theo quy định để được cấp bằng thuyền trưởng hạng 3, máy trưởng hạng 3;
- Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp được đào tạo theo nghề điều khiển tầu thuỷ hoặc nghề máy tầu thuỷ, sau khi hoàn thành thời gian tập sự theo chức danh thuyền trưởng hạng 3 hoặc máy trưởng hạng 3 đủ 6 tháng trở lên, nộp đủ hồ sơ theo quy định, để được cấp bằng thuyền trưởng hạng 3, máy trưởng hạng 3.
Bản kiểm điểm tập sự
03 ảnh màu cỡ 3 x 4
Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
Giấy chứng nhận sức khỏe do trung tâm y tế hoặc bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên cấp
Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung học chuyên nghiệp, chuyên ngành điều khiển tầu thuỷ, máy tầu thuỷ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kiểm điểm tập sự đề nghị cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp bằng 50.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng 3 trở xuống - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-044497-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Đường thủy
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
42