Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-045527-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa
Bước 2: Bộ phận một cửa thụ lý hồ sơ
Bước 3: Viết phiếu hẹn ngày trả kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Người Việt Nam( mang quốc tịch Việt Nam) trong thời gian cư trú, học tập, làm việc ở nước ngoài được nước ngoài cấp Giấy phép lái xe quốc tế hoặc Quốc gia còn giá trị sử dụng, nay về nước với thời gian từ 3 tháng trở lên, rồi sau đó lại ra nước ngoài cư trú, làm việc, học tập.
- Không nhận đổi nếu Giấy phép lái xe nước ngoài đã hết giá trị sử dụng hoặc có hiện tượng tảy xoá, rách nát không còn đủ các yếu tố cần thiết để đổi Giấy phép lái xe, hoặc có sự khác biệt về nhận dạng
Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe ( mẫu phụ lục 2)
Bản photocopy Giấy phép lái xe nước ngoài
Bản dịch giấy phép lái xe nước ngoài ra tiếng việt được bảo chứng chất lượng dịch thuật của cơ quan công chứng nhà nước và đóng dấu giáp lai với bản photocopy giấy phép lái xe
02 ảnh mầu 3x4
khi nộp hồ sơ thủ tục đổi giấy phép lái xe, phải xuất trình hộ chiếu và giấy phép lái xe nước ngoài (để đối chiếu với hồ sơ)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị đổi GPLX
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy phép lái xe 30.000,đồng/GPLX

0
26