Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-046110-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Thể thao
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức, Câu lạc bộ, lập danh sách và hồ sơ kèm theo
Bước 2: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ giải quyết
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận hướng dẫn viên (có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã)
Giấy chứng nhận được đào tạo chuyên môn do sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp hoặc giấy chứng nhận chuyên môn do Liên đoàn thể thao quốc gia, quốc tế cấp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí dịch vụ hành chính
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận hướng dẫn viên thể dục thể thao - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-046110-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Thể thao
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
31