Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-046310-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở đào tạo có văn bản đề nghị kèm báo cáo về hệ thống phòng học, sân tập lái, đội ngũ giáo viên, xe tập lái (nêu những phần thay đổi bổ sung so với thời điểm kiểm tra cấp phép gần nhất)
Bước 2: Tổ chức kiểm tra theo quy định
Bước 3: Có văn bản chấp thuận
Văn bản đề nghị cấp Giấy phép đào tạo lái xe
Báo cáo về hệ thống phòng học, sân tập lái, đội ngũ giáo viên, xe tập lái
Hồ sơ giáo viên gồm
+ Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông ( photocopy công chứng).
+ Chứng chỉ sư phạm ( photocopy).
+ Giấy phép lái xe của giáo viê n ( photocopy).
+ Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ( Photocopy)
Hồ sơ xe tập lái
+ Giấy đăng ký xe tập lái (photocopy công chứng).
+ Giấy phép xe tập lái ( photocopy).
+Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe dạy lái ( photocopy).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Điều chỉnh lưu lượng đào tạo lái xe ô tô trong phạm vi 20% - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-046310-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24