Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-046355-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đường bộ Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: - Đối với Sở Giao thông vận tải Không quá 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối với Cục đường Bộ không quá 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản đềghị Cục đường bộ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở đào tạo có văn bản đề nghị kèm báo cáo về quá trình thực hiện đào tạo, hệ thống phòng học, sân tập lái, đội ngũ giáo viên, xe tập lái ( Nêu những trường hợp thay đổi)
Bước 2: Cơ sở đào tạo có văn bản đề nghị kèm báo cáo về quá trình thực hiện đào tạo, hệ thống phòng học, sân tập lái, đội ngũ giáo viên, xe tập lái ( Nêu những trường hợp thay đổi)
Bước 3: Có văn bản đề nghị
Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô
Báo cáo về quá trình thực hiện đào tạo, hệ thống phòng học, sân tập lái, đội ngũ giáo viên, xe tập lái
Hồ sơ giáo viên gồm: (nếu có sự thay đổi về giáo viên so với lần cấp trước).
+ Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông ( photocopy công chứng).
+ Chứng chỉ sư phạm ( photocopy).
+ Giấy phép lái xe của giáo viên ( photocopy).
+ Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ( Photocopy).
.Hồ sơ xe tập lái: ( nếu có sự thay đổi về giáo viên so với lần cấp trước).
+ Giấy đăng ký xe tập lái (photocopy công chứng).
+ Giấy phép xe tập lái ( photocopy).
+Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe dạy lái ( photocopy).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô khi không có thay đổi hạng và lưu lượng đào tạo - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-046355-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19