Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-046644-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh
Thời hạn giải quyết: Sau 10 ngày kể từ ngày tiến hành xong các thủ tục kiểm tra
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép đào tạo lái xe A1, A2, A3, A4
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở đào tạo nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh
Bước 2: Sở Giao thông tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và cấp giấy phép đào tạo lái xe
Báo cáo đề nghị cấp Giấy phép đào tạo lái xe (bản chính)
Hồ sơ giáo viên
Hồ sơ xe dạy thực hành
Biên bản kiểm tra xét cấp Giấy phép đào tạo lái xe của Sở Giao thông vận tải
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe hạng A1, A2, A3, A4 - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-046644-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29