Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-047243-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở hoặc uỷ quyền cho người khác: Việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật; trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản uỷ quyền
- Gửi yêu cầu tới Sở Tư pháp bằng đường bưu điện, công văn, điện thoại, fax…. (đối với các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan, tổ chức theo quy định của Luật)
Thời hạn giải quyết: - Không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ.
Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật Lý lịch tư pháp, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Lý lịch tư pháp thì thời hạn không quá 20 ngày

- Trong trường hợp khẩn cấp, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng có thể yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua điện thoại, fax hoặc bằng các hình thức khác và có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phiếu lý lịch tư pháp số 1 hoặc Phiếu lý lịch tư pháp số 2
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có yêu cầu nộp Tờ khai, hồ sơ hợp lệ tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” tại Sở Tư pháp, nộp lệ phí và nhận “Phiếu hẹn trả kết quả”
Bước 2: Sở Tư pháp gửi hồ sơ cho các cơ quan hữu quan (Công an, Tòa án, cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Quốc phòng) đề nghị xác minh
Bước 3: Các cơ quan hữu quan thực hiện việc tra cứu, xác minh và gửi thông báo kết quả xác minh lý lịch tư pháp về Sở Tư pháp
Bước 4: Sở Tư pháp lập và cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho đương sự
Hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 (cấp cho cá nhân, cơ quan, tổ chức)
- Đối với cơ quan, tổ chức: Văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp
- Đối với cá nhân:
+ Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp
+ Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp
+ Bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp
Hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 (cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình)
- Đối với cơ quan tiến hành tố tụng: Văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp
Đối với cá nhân:
+ Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp
+ Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp
+ Bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2)
Tải về
Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Dùng cho cá nhân trong trường hợp uỷ quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1)
Tải về
Văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 dành cho cơ quan, tổ chức
Tải về
Văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 dành cho cơ quan tiến hành tố tụng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp - 200.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)/lần/người - Đối với học sinh, sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ: 100.000 đồng/lần/người - Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 2 Phiếu trong một lần yêu cầu, thì kể từ Phiếu thứ 3 trở đi cơ quan cấp Phiếu lý lịch tư pháp được thu thêm 3.000 đồng/Phiếu, để bù đắp chi phí cần thiết cho việc in mẫu Phiếu lý lịch tư pháp
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [14]
Cấp, cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài - Bắc Ninh
Thay đổi nội dung hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài - Bắc Ninh
Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Bắc Ninh
Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Bắc Ninh
Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký hành nghề dược - Bắc Ninh
Đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Bắc Ninh
Cho phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ xã hội, từ thiện có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh- Bắc Ninh
Cho phép thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã - Bắc Ninh
Xin phép tổ chức đại hội nhiệm kỳ của hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã - Bắc Ninh
Chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã - Bắc Ninh
Đổi tên Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã - Bắc Ninh
Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trước ngày 01/01/2016 - Bắc Ninh
Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế từ ngày 01/01/2016 - Bắc Ninh
Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Bắc Ninh
TTHC đang xem
Cấp phiếu lý lịch tư pháp - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-047243-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
24