Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-047243-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 16-26 ngày tuỳ từng trường hợp
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phiếu lý lịch Tư pháp
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu phải làm đơn, nộp tại Sở Tư pháp
Bước 2: Sở Tư pháp xét thấy hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận, thu lệ phí và cấp cho người nộp đơn Phiếu hẹn ngày trả kết quả
Bước 3: Sở Tư pháp gửi hồ sơ cho Công an cấp tỉnh để tra cứu
Bước 4: Công an cấp tỉnh thực hiện việc tra cứu, xác minh và gửi thông báo kết quả xác minh lý lịch tư pháp về Sở Tư pháp
Bước 5: Sở Tư pháp lập và cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho đương sự
Đơn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp
Bản chụp Giấy chứng minh nhân dân
Bản chụp Sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ chứng minh nơi thường trú của đương sự; đối với người nước ngoài thì nộp bản chụp Hộ chiếu và bản chụp Giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam
Trong trường hợp uỷ quyền làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì còn phải có văn bản uỷ quyền được Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, trị trấn nơi cư trú của người uỷ quyền hoặc người được uỷ quyền chứng nhận
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp 100.000 đồng/trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phiếu lý lịch tư pháp - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-047243-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
21