Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-048210-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày. Trường hợp phức tạp thì thời hạn là 60 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đương sự nộp đơn, đủ hồ sơ hợp lệ và nộp lệ phí tại Sở Tư pháp
Bước 2: Sở Tư pháp thẩm tra hồ sơ; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cấp giấy xác nhận không có quốc tịch Việt Nam
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Những giấy tờ trong hồ sơ, nếu do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải được chứng thực hợp pháp.
- Trong trường hợp cha mẹ, làm đơn xin cấp Giấy xác nhận không có quốc tịch Việt Nam cho con chưa thành niên dưới 15 tuổi, thì phải có các giấy tờ quy định tại Mục II.1.a, c của Thông tư 09/1999/TT-BTP ngày 7/4/1999 của Bộ Tư pháp và bản sao hoặc bản chụp có chứng thực hợp pháp Giấy khai sinh của trẻ em đó.
Đơn theo mẫu do Bộ Tư pháp quy định
Kèm theo đơn xin cấp Giấy xác nhận không có quốc tịch Việt Nam phải có các giấy tờ sau đây
+ Bản chụp có chứng thực Hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế còn giá trị sử dụng của đương sự.
+ Bản sao hoặc bản chụp có chứng thực Giấy khai sinh hoặc giấy tờ khác chứng nhận ngày tháng năm sinh của đương sự.
+ Giấy tờ chứng nhận về quốc tịch của cha mẹ của đương sự; nếu giấy tờ quy định tại điểm a và điểm b trên đây không có những thông tin đó.
+ Bản cam kết của đương sự về việc người đó chưa được nhập quốc tịch Việt Nam.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy xác nhận không có quốc tịch Việt Nam
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp Giấy xác nhận không có Quốc tịch Việt Nam:
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận không có quốc tịch Việt Nam - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-048210-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24