Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-051237-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuỷ sản
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng kỹ thuật
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 10 ngày làm việc tính từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ Chi cục Thuỷ sản sẽ cấp mới, gia hạn, cấp lại một trong các chứng chỉ trên
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ cho Chi cục Thuỷ sản
Bước 2: Chi cục Thuỷ sản tiếp nhận hồ sơ, viết biên nhận, xem xét, hướng dẫn đối tượng bổ sung những nội dung còn thiếu; trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ Chi cục thuỷ sản sẽ cấp mới, gia hạn, cấp lại một trong các loại chứng chỉ trên
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tổ chức, cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề nêu trên phải chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh thú y thuỷ sản
Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu 1) Thông tư số 01/2002/TT-BTS, ngày 05/9/2002 của Bộ Thuỷ sản
Văn bản, bằng chuyên môn (có công chứng) Cụ thể:
+ Đối với cơ sở sản xuất thuốc thú y thuỷ sản cán bộ kỹ thuật phải có một trong các bằng đại học thuộc các chuyên ngành Thú y, Sinh học, Hoá sinh, dược hoặc nuôi trồng thuỷ sản.
+ Đối với mua bán thuốc: Tối thiểu phải có bằng trung cấp thú y hoặc trung cấp nuôi trồng thuỷ sản.
+ Đối với dịch vụ thú y: Phải có bằng đại học thuộc một trong các chuyên ngành thú y hoặc nuôi trồng thuỷ sản; phải có chứng nhận đã qua lớp tập huấn về động vật thuỷ sản của các Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản I, II, trung tâm nghiên cứu thuỷ sản III hoặc trường đại học có đào tạo về chuyên ngành thuỷ sản.
Giấy khám sức khoẻ do Bệnh viện hoặc trung tâm y tế cấp
Bản sao (có công chứng) giấy chứng nhận đã qua lớp tập huấn về động vật thuỷ sản
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
- Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y thuỷ sản (sản xuất thuốc thú y thuỷ sản, mua bán thuốc, dịch vụ thú y)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí cấp Giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, kinh doanh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật và các hoạt động tư cấn dịch vụ khác liên quan đến thú y thuỷ sản 40.000đ/lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp mới giấy chứng chỉ, gia hạn chứng chỉ, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kinh doanh, dịch vụ thú y, mua bán thuốc, sản xuất thuốc; giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-051237-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
6