Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-052224-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 4 ngày làm việc đối với thay đổi địa chỉ trụ sở trong phạm vi tỉnh, thành phố -7 ngày làmg việc đối với thay đổi địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành phố khác
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa liên thông” Phòng Đăng ký kinh doanh
Bước 2: Bộ phận 1 cửa kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện viết phiếu hẹn, nếu chưa hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện
Bước 3: Doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận 1 cửa
Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc TW, hồ sơ gồm
-Thông báo thay đổi theo mẫu.
-Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên, của Đại hội đồng cổ đông, của các thành viên hợp danh, quyết định của chủ sở hữu công ty, quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty
Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác, hồ sơ gồm
-Thông báo thay đổi theo mẫu.
-Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty và danh sách thành viên hoặc danh sách người đại diện theo uỷ quyền, hoặc danh sách cổ đông sáng lập, hoặc danh sách thành viên hợp danh; Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên, của Đại hội đồng cổ đông, của các thành viên hợp danh, quyết định của chủ sở hữu công ty, quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp Phụ lục III-5
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thay đổi đăng ký kinh doanh + phạm vi trong tỉnh: 20.000,đ/GĐK +Ngoài tỉnh: 200.000,đ/GĐK
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-052224-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
16