Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-052845-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Việc làm
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản cam kết
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân Việt Nam sang lao động Đài loan nộp hồ sơ tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Bước 2: Sở tiếp nhận và hướng dẫn người lao động hoàn thiện hồ sơ (Sở chỉ tiếp nhận khi hồ sơ hợp lệ)
Bước 3: Sở giao bản xác nhận cho người lao động
Đơn đăng ký Hợp đồng cá nhân theo mẫu tại Phụ lục số 07 của Thông tư 21/2007/TT-BLDTBXH
Bản sao hợp đồng cá nhân (có công chứng)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (phô tô)
Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người lao động thường trú
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký hợp đồng cá nhân Phụ lục số 07
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Thu lệ phí thẩm định, xác nhận bản cam kết về tiền lương và chi phí của lao động Việt Nam sang làm việc tại Đài Loan thêm một hợp đồng Mức phí tối đa không quá 16USD/1 bộ hồ sơ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận Bản cam kết về tiền lương và chi phí cho lao động là người Việt Nam sang làm việc tại Đài Loan - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-052845-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Lao động, tiền lương
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
19