Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-053071-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Lao động – Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động -Thương binh xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động -Thương binh xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị gia hạn tại Sở LĐTBXH địa phương nơi đã cấp giấy phép hoạt động trước khi giấy phép hết hạn ít nhất là 30 ngày
Bước 2: Sở LĐTBXH tiếp nhận và có trách nhiệm trao giấy biên nhận hồ sơ, ghi rõ ngày tháng năm nhận, những văn bản có trong hồ sơ và thời hạn trả lời
Bước 3: Sở LĐTBXH xem xét, ra quyết định gia hạn giấy phép theo. Trường hợp không gia hạn phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do
Đơn đề nghị gia hạn giấy phép kèm theo giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm đã cấp
Báo cáo kết quả hoạt động giới thiệu việc làm của doanh nghiệp theo thời hạn giấy phép đang hoạt động và kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp trong thời hạn giấy phép tiếp theo
Các giấy tờ và văn bản có liên quan chứng minh Doanh nghiệp có đủ các điều kiện gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm
+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc giao trụ sở làm việc, hoặc hợp đồng thuê trụ sở thời hạn tối thiểu 36 tháng
+ Bản kê khai trang thiết bị, phương tiện làm việc và đi lại, danh sách nhân viên thời điểm đề nghị cấp phép
+ Bản sao giấy chứng nhận ký quỹ tại Ngân hàng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
ĐƠN ĐỀ NGHỊ Gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp giới thiệu việc làm - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-053071-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Lao động – Việc làm
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24