Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-053151-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ sử dụng lao động hoặc người lao động nộp đủ hồ sơ cho Sở
Bước 2: Sở xem xét và ký duyệt
Bước 3: Sở trao lại giấy phép lao động đã được gia hạn
Văn bản đề nghị ra hạn giấy phép lao động (theo mẫu) của người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam
Bản sao hợp đồng lao động
Bản chính giấy phép lao động đang còn hiệu lực
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài Mẫu số 5
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài 200.000 VNĐ/giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-053151-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Lao động, tiền lương
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18