Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-053436-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Lao động – Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Chính sách lao động
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp tự định hạng doanh nghiệp theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị xếp hạng doanh nghiệp đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Bước 3: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đạt yêu cầu)
Bước 4: Sở Lao động Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ; Ra quyết định xếp hạng cho doanh nghiệp
Công văn đề nghị
Bảng tính điểm theo các chỉ tiêu xếp hạng
Biểu tổng hợp số lao động thực tế sử dụng bình quân năm
Bản sao có công chứng Quyết định thành lập và giấy đăng ký kinh doanh
Bản sao báo cáo tài chính 2 năm liền kề và kế hoạch năm xếp hạng
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Quyết định xếp hạng doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp xếp hạng II, III) - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-053436-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Lao động – Việc làm
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
16