Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-054269-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: An toàn lao động
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Sở
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không qui định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Vào sổ đăng ký Mẫu số 03 Thông tư số 04/2008
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở sử dụng kê khai đối tượng cần đăng ký (tờ khai đăng ký) nộp Hồ sơ cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội qua Thanh tra Sở
Bước 2: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Thanh tra Sở) lưu Tờ khai và vào sổ đăng ký
Tờ khai đăng ký theo mẫu
Bản sao giấy chứng nhận kiểm định máy vận thăng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký nồi đun nước nóng có nhiệt độ môi chất trên 115oC (theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6004: 1995); - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-054269-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
An toàn lao động
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
33