Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-055885-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Chăn nuôi
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 7 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận phải có.
- Công văn đề nghị kiểm tra, thẩm định.
- Đầy đủ thành phần hồ sơ.
Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước
Kiểm tra trực tiếp các điều kiện sản xuất, kinh doanh, các văn bản giấy tờ liên quan tại cơ sở theo quy định, cấp giấy chứng nhận
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư (bản sao có chứng thực công chứng)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc thuê đất (bản sao có chứng thực)
Giấy chứng nhận hoặc bằng đại học chuyên ngành chăn nuôi thú y hoặc bảo quản, chế biến nông sản, thực phẩm của người làm kỹ thuật, kiểm nghiệm chất lượng (bản sao có chứng thực công chứng)
Có phòng phân tích chất lượng nguyên liệu đầu vào, sản phẩm đầu ra hoặc hợp đồng thuê phân tích chất lượng của cơ sở với phòng phân tích chất lượng được nhà nước công nhận
Hồ sơ máy móc thiết bị, công nghệ sản xuất, quy trình sản xuất
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định điều kiện cơ sở sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi công nghiệp - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-055885-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
31