Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-059562-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Người có công
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có công giúp đỡ cách mạng được chứng nhận kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc được tặng “Bằng có công với nước”; Huân chương, Huy chương kháng chiến làm bản khai cá nhân, kèm theo bản sao giấy chứng nhận kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc được tặng “Bằng có công với nước”; Huân chương, Huy chương kháng chiến có chứng thực, sau đó nộp cho cán bộ Lao động Thương binh và Xã hội ở các xã, phường, thị trấn
Bước 2: Cán bộ Lao động Thương binh và Xã hội ở các xã, phường, thị trấn lập danh sách, nộp toàn bộ hồ sơ kèm danh sách nên Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
Bước 3: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội lập danh sách kèm hồ sơ gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Bước 4: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội căn cứ hồ sơ quyết định trợ cấp, phụ cấp và trả kết quả
Bản khai cá nhân (Mẫu số 10-CC1)
Bản sao giấy chứng nhận kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc được tặng “Bằng có công với nước”; Huân chương, Huy chương kháng chiến có chứng thực
Giấy xác nhận của thi đua khen thưởng cấp huyện (nếu không có tên trong giấy chứng nhận kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc được tặng “Bằng có công với nước”; Huân chương, Huy chương kháng chiến)
Danh sách đề nghị của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai cá nhân (Mẫu số 10-CC1)
Tải về
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc một lần đối với Người có công giúp đỡ cách mạng được chứng nhận kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc được tặng “Bằng có công với nước”; Huân chương, Huy chương kháng chiến - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-059562-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
31