Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-070319-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với tổ chức, cá nhân
Lập hồ sơ đất đai trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định
Bước 2: Đối với các cơ quan hành chính nhà nước
Thẩm định và ra văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định phê duyệt
Văn bản cho phép khảo sát địa điểm đầu tư xây dựng của Chủ tịch UBND tỉnh; chứng chỉ quy hoạch hoặc Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết kèm theo mặt bằng tổng thể (bản photo công chứng)
Thông báo về việc thu hồi đất của Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng cấp huyện
Dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật; các văn bản của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về dự án đầu tư, bản xác nhận đăng ký đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (bản photo công chứng)
Đơn xin thuê đất theo mẫu số 04/ĐĐ Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Văn bản đề nghị cho thuê đất của UBND cấp xã nơi có đất; văn bản đề nghị cho thuê đất của UBND cấp huyện nơi có đất
Trích lục (hoặc trích đo) bản đồ địa chính được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê quyệt (bản đồ dạng số và bản đồ giấy) kèm theo bảng thống kê diện tích, loại đất thu hồi
Quyết định thu hồi đất của UBND cấp huyện
Phương án về bồi thường hỗ trợ và tái định cư kèm theo ý kiến tổng hợp về phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư theo quy định
Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận bản đăng ký cam kết bảo vệ môi trường theo quy định
Các văn bản pháp lý khác có liên quan như: Quyết định thành lập tổ chức, Đăng ký kinh doanh, Đăng ký mã số thuế tại tỉnh Bắc Ninh, văn bản của các ngành về hành lang bảo vệ đê điều, khai thác cát sỏi, bãi tập kết vật liệu xây dựng, hành lang đường điện (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí nộp hồ sơ cấp quyền sử dụng đất
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cho thuê đất chưa được giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-070319-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21