Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-070471-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 21 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính các ngày nghỉ theo chế độ hiện hành hoặc thời gian bổ sung hồ sơ của tổ chức (người sử dụng đất)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ theo hướng dẫn tại bộ phận “01 cửa” Sở
Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký duyệt
- Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính).
- Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất; Quyết định giao đất; Biên bản giao đất trên thực địa (chứng thực).
- Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính về sử dụng đất (chứng thực).
- Quyết định phê duyệt quy hoạch hoặc quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch (chứng thực).
- Trích lục Bản đồ địa chính thửa đất hoặc hồ sơ kỹ thuật thửa đất (bản sao).
- Đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập (chứng thực).
- Bản đồ quy hoạch được duyệt hoặc bản đồ điều chỉnh quy hoạch được duyệt (bản sao).
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Mẫu 04/ĐK
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Cấp giấy chứng nhận lần đầu 80.000 đồng/hồ sơ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-070471-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24