Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-070489-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: - Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trước ngày Nghị định 88/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành để thực hiện bổ sung vào Giấy chứng nhận nội dung chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc cấp lại Giấy chứng nhận. Thời gian giải quyết không quá 23 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó tại cơ quan tiếp nhận, trả kết quả, thẩm định hồ sơ và ở cơ quan quản lý nhà ở, xây dựng ở các cấp không quá 20 ngày và tại cơ quan thực hiện ký Giấy chứng nhận ở các cấp không quá 3 ngày làm việc
- Cấp đổi Giấy chứng nhận mà không thuộc trường hợp quy định trên gồm: Các trường hợp thay đổi thông tin do đo đạc; Giấy chứng nhận bị ố nhoè, rách nát, hư hỏng; do có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận. Thời gian giải quyết không quá 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trong đó tại cơ quan tiếp nhận, trả kết quả và thẩm định hồ sơ ở các cấp không quá 15 ngày và tại cơ quan thực hiện ký Giấy chứng nhận ở các cấp không quá 3 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữa nhà ở và tài sản gắn liền với đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ theo hướng dẫn tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh
Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra hồ sơ, trình UBND tỉnh ký giấy chứng nhận
Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 02/ĐK-GCN) (bản chính)
Giấy chứng nhận đã cấp (01 bản chính, 01 bản sao)
Đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập tổ chức (bản sao chứng thực)
Một trong các loại giấy tờ: Quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép xây dựng hoặc có giấy tờ văn bản về giao dịch theo quy định của pháp luật (trường hợp có yêu cầu xác nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất) (bản sao chứng thực)
Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng (trường hợp có yêu cầu xác nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất) (bản sao)
Các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (bản sao chứng thực)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Tải về
Phiếu lấy ý kiến Về việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp theo Nghị định số 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ 50.000đ
Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà có yêu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 400.000đ
Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất 50.000đ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp đổi, cấp lại, xác nhận bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-070489-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20