Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-070613-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đo đạc bản đồ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đo đạc bản đồ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thẩm định tại Sở Tài nguyên môi trường 02 ngày, sau chuyển hồ sơ về Cục ĐĐBĐ cấp phép
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép Biên bản thẩm định của Sở TN&MT và Giấy phép của Cục đo đạc bản đồ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Tiếp nhận hồ sơ.
- Tổ chức thẩm tra.
- Trình phê duyệt.
- Trả hồ sơ, lưu hồ sơ.
Đơn đề nghị cấp phép hoạt động đo đạc bản đồ
Quyết định thành lập ( đơn vị sự nghiệp); giấy phép đăng ký kinh doanh ( tổ chức, cá nhân trong nước)
Qui chế hoạt động hoặc điều lệ của tổ chức, cá nhân ( bản sao có công chứng)
Bản sao văn bằng người đứng đầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và văn bằng người phụ trách kỹ thuật.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp phép hoạt động đo đạc bản đồ (Mẫu số 3)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định hồ sơ cấp phép đo đạc và bản đồ - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-070613-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Đo đạc bản đồ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
17