Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-070767-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính các ngày nghỉ theo chế độ hiện hành hoặc thời gian bổ sung hồ sơ của tổ chức/cá nhân khai thác khoáng sản tại các bước thực hiện nêu trên)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ theo hướng dẫn tại bộ phận “01 cửa” sở
Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký duyệt
Đơn xin khai thác
Phương án đền bù thiệt hại
Phương án khai thác kèm theo bản đồ địa hình, bản đồ địa chính khu vực tỷ lệ 1/500- 1/2000
Ý kiến thẩm định bằng văn bản của các ngành liên quan
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
- Chi cục kiểm lâm (Sở NN& PTNT);
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân xã về vị trí khai thác.
Các văn bản liên quan:
- Quyết định thành lập doanh nghiệp.
- Chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin khai thác khoáng sản (mẫu 07)
Tải về
Đơn xin thuê đất (04/ĐĐ)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (Cấp mới) 4.000.000đ/hồ sơ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép khai thác khoáng sản (đất, đá đồi núi) - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-070767-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
68