Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-074568-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào Tạo quyết định tuyển dụng viên chức
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan đơn vị trực thuộc Sở
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nội vụ, phòng Thanh tra trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: BằngQuyết định hành chính Công văn báo cáo Sở GD&ĐT và Sở Nội vụ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các cơ quan đơn vị trực thuộc Sở đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng viên chức
Bước 2: Sở Giáo dục và Đào Tạo tổng hợp, đề nghị Sở Nội vụ thẩm định số lượng viên chức cần tuyển
Bước 3: Các cơ quan đơn vị trực thuộc Sở xây dựng kế hoạch xét tuyển viên chức
Bước 4: Thông báo xét tuyển viên chức trên các phương tiện thông tin đại chúng
Bước 5: Quyết định thành lập hội đồng xét tuyển
Bước 6: Quyết định phân công nhiệm vụ của các thành viên hội đồng xét tuyển
Bước 7: Quyết định thành lập ban thư ký của hội đồng xét tuyển
Bước 8: Quyết định thành lập ban giám sát xét tuyển viên chức
Bước 9: Ban hành mẫu hồ sơ xét tuyển, mẫu danh sách thu hồ sơ xét tuyển, mẫu biên bản thu hồ sơ xét tuyển, mẫu danh sách dự tuyển viên chức, mẫu danh sách thí sinh trúng tuyển
Bước 10: Hội đồng xét tuyển tiến hành xét tuyển viên chức
Bước 11: Hội đồng xét tuyển lập tờ trình đề nghị Thủ trưởng cơ quan đơn vị phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển
Bước 12: Thủ trưởng đơn vị lập tờ trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào Tạo phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Là công dân nước Cộng hoà XHCN Việt Nam
- Tuổi đời: Từ đủ 18 tuổi đến 45 tuổi,
- Có đơn xin dự tuyển (theo mẫu)
- Có lý lịch rõ ràng
- Có đủ các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo chuẩn của ngạch viên chức tuyển dụng
- Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ,
- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
- Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Ninh.
- Trường hợp không có hộ khẩu thường trú tại Bắc Ninh phải có bằng tốt nghiệp Đại học chính quy loại giỏi, xuất sắc hoặc có bằng từ thạc sĩ trở lên, có cam kết phục vụ công tác lâu dài tại Bắc Ninh từ 10 năm trở lên.
- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy tại các trường sư phạm, các khoa sư phạm trong và ngoài nước, nếu tuyển thí sinh ở các trường sư phạm, các khoa sư phạm mà vẫn còn chỉ tiêu tuyển thì xem xét tuyển tiếp các thí sinh ngoài trường sư phạm, khoa sư phạm (nhưng phải có chứng chỉ sư phạm).
- Nếu thí sinh có chuyên ngành kép thì chỉ được đăng ký dự tuyển một trong hai môn (môn một hoặc môn hai), ví dụ: Thí sinh tốt nghiệp đại học sư phạm môn Toán - Tin thì được đăng ký môn Toán hoặc môn Tin học...)
Đơn đăng ký dự tuyển viên chức
Sơ yếu lý lịch dùng để dự tuyển viên chức
Giấy khai sinh
Giấy chứng nhận sức khoẻ
Sổ hộ khẩu gia đình
Bảng điểm
Bằng tốt nghiệp đại học
Giấy xác nhận diện ưu tiên (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
phí dự thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ, viên chức - Dưới 100 thí sinh tham dự, thu: 130.000 (một trăm ba mươi nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi. - Từ 100 đến dưới 500 thí sinh tham dự, thu: 100.000 (một trăm nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi. - Từ 500 đến dưới 1.000 thí sinh tham dự, thu: 70.000 (Bảy mươi nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Trung học Phổ Thông - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-074568-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
37