Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-074629-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Tuyển sinh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục trung học Sở Giáo dục và đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và đào tạo
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay khi có đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy giới thiệu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sở GD&ĐT tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường
Bước 2: Đối với những học sinh đang học dở chương trình của một lớp học ở nước ngoài xin chuyển về học tiếp lớp học tương đương phải được nhà trường nơi tiếp nhận tổ chức kiểm tra trình độ theo quy định của chương trình lớp học đó. Với những môn học không có theo chương trình giáo dục của Việt Nam, yêu cầu học sinh phải hoàn thành nội dung của môn học đó và có kiểm tra sau khóa học
Đơn xin học lại do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký
Hồ sơ học tập gồm: Học bạ (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt); Giấy chứng nhận tốt nghiệp của lớp hoặc bậc học dưới tại nước ngoài (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt); Bằng tốt nghiệp cấp học dưới tại Việt Nam trước khi ra nước ngoài (nếu có); Bản sao giấy khai sinh, kể cả học sinh được sinh ra ở nước ngoài; Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn của cha hoặc mẹ hoặc của người giám hộ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp Trung học Phổ Thông - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-074629-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Tuyển sinh
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26