Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-074634-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Chức danh, bằng cấp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Giáo dục và Đào Tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào Tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 01 tuần
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bằng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận đơn đề nghị và Quyết định cho phép điều chỉnh của cơ quan tư pháp
Bước 2: Sửa đổi hồ sơ theo QĐ của tư pháp trên Danh sách trúng tuyển
Bước 3: Sửa trên bằng tốt nghiệp
Bước 4: Đóng dấu cơ quan sở GD&ĐT vào chỗ sửa trên bằng
Bước 5: Trả cho người xin sửa lần đầu
Đơn xin sửa chữa hộ tịch của cá nhân
Bản sao công chứng các hồ sơ có chứng nhận của cơ quan tư pháp
Danh sách trúng tuyển tốt nghiệp hàng năm
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Điều chỉnh chi tiết hộ tịch trên văn bằng chứng chỉ lần đầu trước khi bàn giao cho bộ phận một cửa - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-074634-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Chức danh, bằng cấp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
21