Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-076011-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc (kể từ ngày hồ sơ được hoàn thiện theo quy định)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định khen thưởng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ
Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ (nếu hợp lệ thì nhận, chưa hợp lệ thì hướng dẫn bằng phiếu để hoàn thiện hồ sơ)
Bước 3: Bộ phận “Một cửa” chuyển hồ sơ đến Phòng Cán bộ công chức thẩm định hồ sơ, báo cáo Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Người được cấp có thẩm quyền tặng, phong tặng các danh hiệu.
+ Tổ chức, cá nhân được cấp có thẩm quyền quyết định cử đi dự thi và đoạt các giải quốc gia, quốc tế.
+ Người được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ trực tiếp hướng dẫn, giảng dạy, huấn luyện cho những cá nhân, tập thể dự thi đạt các giải quốc gia, quốc tế.
Khen thưởng những người được Nhà nước phong tặng các danh hiệu:
+ Công văn đề nghị của Thủ trưởng cơ quan
+ Bản sao có chứng thực Quyết định phong tặng danh hiệu
Khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc
+ Công văn đề nghị của Thủ trưởng cơ quan
+ Bản sao có chứng thực giải thưởng
+ Bản sao có chứng thực Quyết định của cấp có thẩm quyền cử đi dự thi hoặc giao nhiệm vụ hướng dẫn, giảng dạy, tập huấn
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Khen thưởng - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-076011-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20