Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-076166-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Phòng tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận Hồ sơ.
- Chuyển Hồ sơ về phòng hành nghề.
- Thẩm định Hồ sơ.
- Cấp Chứng chỉ hành nghề Y.
- Lý lich cá nhân.
- Đơn xin cấp Chứng chỉ hành nghề Y.
- Bản cam kết thực hiện VBPL có liên quan.
- Bằng chuyên môn ( công chứng).
- Giấy khám sức khoẻ.
- Xác nhận đã qua thực hành tại cơ sở hợp pháp.
- CMTND (Công chứng).
- 2 ảnh chân dung 4 X 6.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Thẩn định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề 300.000 đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Chứng chỉ hành nghề Y - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-076166-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Y tế
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
17