Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-077260-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào Tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào Tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ (theo mẫu) tại sở Giáo dục và Đào Tạo
Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định điều kiện cấp phép
Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo làm thủ tục cấp phép hoặc trả lời cá nhân, tổ chức (không đủ điều kiện cấp phép)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối với người day; Đối với nhà trường tổ chức; Cơ sở vật chất; Số lượng học sinh; Thời gian dạy thêm,học thêm)
Đơn xin phép mở lớp dạy thêm, trong đó cám kết thực hiện đúng các quy định về quản lý dạy thêm, học thêm, có ý kiến đồng ý của nhà trường (đối với giáo viên đang giảng day) và chính quyền cấp xã nơi mở lớp
Đăng ký địa điểm, nội dung, chương trình dạy thêm, danh sách người học, thời gian học, và mức thu học phí
Danh sách và sơ yếu lý lịch của người dạy
Bản sao công chứng các loại văn bằng, chứng chỉ của người dạy
Bản khai về điều kiện cơ sở vật chất
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị mở lớp dạy thêm; Sơ yếu lý lịch người dạy; Bản khai về điều kiện cơ sở vật chất
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường : tổ chức và cá nhân chủ động xây dựng Theo thỏa thuận giữa người học, người dạy và phụ huynh học sinh
Đối với việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường phổ thông công lập: Không vượt quá mức thu quy định tại điểm b khoản 1 Điều 14 Tính trên buổi học/ 1 học sinh
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận dạy thêm, học thêm - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-077260-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
27