Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-079002-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận sơ yếu lý lịch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, Tổ chức phải nộp đơn hoặc các giấy tờ khác, kèm theo hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc thực hiện thủ tục hành chính, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân xã
Bước 2: + Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện việc nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định, thì tiến hành tiếp nhận, vào sổ và viết giấy biên nhận có hẹn ngày trả kết quả.
+ Cán bộ công chức có trách nhiệm chuyển hồ sơ liên quan đến các bộ phận chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã để kiểm tra, xem xét trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, chuyển kết quả cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả cho công dân đảm bảo đúng thời gian quy định.
+ Trong trường hợp không trả đúng hẹn, phải giải thích rõ lý do chính đáng bằng văn bản và hẹn lại tổ chức và công dân.
+ Trường hợp thủ tục hành chính phải nộp phí, lệ phí, thì được thu theo quy định của Pháp luật và được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Xuất trình Chứng minh nhân dân sổ hộ khẩu gia đình và sơ yếu lý lịch yêu cầu xác nhận
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí chứng thực 2000.đ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [45]
Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia - Bắc Ninh
Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình - Bắc Ninh
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình - Bắc Ninh
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình - Bắc Ninh
Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, có cấp học cao nhất là trung học phổ thông - Bắc Ninh
Thành lập trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, có cấp học cao nhất là trung học phổ thông - Bắc Ninh
Thành lập trường chuyên thuộc tỉnh - Bắc Ninh
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học - Bắc Ninh
Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học - Bắc Ninh
Sáp nhập, chia tách trung tâm kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp - Bắc Ninh
Thành lập trung tâm Kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp - Bắc Ninh
Đình chỉ hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp - Bắc Ninh
Thẩm định đề án thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm tin học - ngoại ngữ công lập - Bắc Ninh
Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Bắc Ninh
Cho phép các tổ chức các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo - Bắc Ninh
Cấp giấy phép tổ chức đợt khám, chữa bệnh nhân đạo bằng Y học cổ truyền - Bắc Ninh
Cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền - Bắc Ninh
Đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Bắc Ninh
Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Bắc Ninh
Trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng - Bắc Ninh
Tiếp nhận người già cô đơn vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc cấp huyện quản lý - Bắc Ninh
Đăng ký hợp đồng cá nhân đi làm việc tại nước ngoài - Bắc Ninh
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở Bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định thành lập của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh - Bắc Ninh
Tiếp nhận người già cô đơn vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý - Bắc Ninh
Tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng - Bắc Ninh
Cho phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ xã hội, từ thiện có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh- Bắc Ninh
Công nhận ban vận động thành lập Hội hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến chức năng quản lý nhà nước Sở Nội vụ - Bắc Ninh
Phê duyệt điều lệ Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã - Bắc Ninh
Chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã - Bắc Ninh
Đổi tên Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã - Bắc Ninh
Thu hút công chức, viên chức - Bắc Ninh
Tiếp nhận công chức, viên chức - Bắc Ninh
Thỏa thuận tiếp nhận viên chức từ tỉnh ngoài về tỉnh công tác; thỏa thuận thuyên chuyển công tác viên chức từ các cơ quan, đơn vị trong tỉnh ra ngoài tỉnh - Bắc Ninh
Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo diện Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý - Bắc Ninh
Tiếp nhận cán bộ, công chức từ khối Đảng, đoàn thể hoặc tỉnh ngoài về công tác; điều động cán bộ, công chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh đi các tỉnh ngoài hoặc sang khối Đảng, đoàn thể công tác - Bắc Ninh
Điều động công chức thuộc các cơ quan, đơn vị trong tỉnh - Bắc Ninh
Chuyển ngạch công chức - Bắc Ninh
Công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào ngạch công chức - Bắc Ninh
Thi nâng ngạch công chức (nâng hạng viên chức) - Bắc Ninh
Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo - Bắc Ninh
Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành - Bắc Ninh
Tiếp nhận đăng ký người vào tu - Bắc Ninh
Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trước ngày 01/01/2016 - Bắc Ninh
Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế từ ngày 01/01/2016 - Bắc Ninh
Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Bắc Ninh
TTHC đang xem
Xác nhận sơ yếu lý lịch thông thường - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-079002-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

2
21