Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-079226-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao từ sổ gốc
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, Tổ chức phải nộp đơn hoặc các giấy tờ khác, kèm theo hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc thực hiện thủ tục hành chính, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân xã
Bước 2: + Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện việc nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định, thì tiến hành tiếp nhận, vào sổ và viết giấy biên nhận có hẹn ngày trả kết quả.
+ Cán bộ công chức có trách nhiệm chuyển hồ sơ liên quan đến các bộ phận chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã để kiểm tra, xem xét trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, chuyển kết quả cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả cho công dân đảm bảo đúng thời gian quy định.
+ Trong trường hợp không trả đúng hẹn, phải giải thích rõ lý do chính đáng bằng văn bản và hẹn lại tổ chức và công dân.
+ Trường hợp thủ tục hành chính phải nộp phí, lệ phí, thì được thu theo quy định của Pháp luật và được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Xuất trình Chứng minh nhân dân bản chính hoặc bản sao
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp 2.000đ/ bản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [45]
Giấy phép kinh doanh karaoke - Bắc Ninh
Công nhận bảo vật quốc gia đối với Bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc Trung tâm quản lý di tích - Bắc Ninh
Giấy phép kinh doanh vũ trường - Bắc Ninh
Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diến nghệ thuật, trình diễn thời trang - Bắc ninh
Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương - Bắc Ninh
Cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương - Bắc Ninh
Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang - Bắc Ninh
Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương - Bắc Ninh
Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương - Bắc Ninh
Qui định điều kiện, hồ sơ, qui trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp - Bắc Ninh
Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (đối với giáo dục trung học phổ thông) - Bắc Ninh
Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (đối với thí sinh tự do) - Bắc Ninh
Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với giáo dục thường xuyên - Bắc Ninh
Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông - Bắc Ninh
Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học - Bắc Ninh
Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp Trung học Phổ Thông - Bắc Ninh
Xác nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 5 tuổi - Bắc Ninh
Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Bắc Ninh
Cấp giấy tiếp nhân bản công bố hợp quy đối với sản phẩm chưa có qui chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bên thứ nhất) thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Quy định tại khoản 2, điều 7 Thông tư số 19/2012/TT-BYT) - Bắc Ninh
Cấp giấy chứng nhận và trợ cấp bệnh tật đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học - Bắc Ninh
Quy trình cấp giấy chứng nhận và trợ cấp bệnh tật đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học - Bắc Ninh
Cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo - Bắc Ninh
Tiếp nhận trẻ khuyết tật vào trung tâm nuôi dưỡng người có công và bảo trợ xã hội tỉnh - Bắc Ninh
Công bố cảng thuỷ nội địa, đối với cảng hàng hoá, hành khách thuộc đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương, không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài - Bắc Ninh
Công bố lại cảng thuỷ nội địa đối với cảng hàng hoá, hành khách thuộc đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài trong trường hợp đầu tư xây dựng bổ sung để nâng cao khả năng thông qua hoặc tiếp nhận được loại phương tiện lớn hơn - Bắc Ninh
Công bố lại cảng, thuỷ nội địa đối với cảng hàng hóa, hành khách thuộc đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương, không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài trong trường hợp chuyển quyền sở hữu cảng thuỷ nội địa - Bắc Ninh
Công bố lại cảng, thuỷ nội địa đối với cảng hàng hoá, hành khách thuộc đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương, không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài, trong trường hợp phân chia sáp nhập cảng thuỷ nội địa - Bắc Ninh
Cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương - Bắc Ninh
Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa thuộc đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương trong trường hợp đầu tư xây dựng bổ sung để nâng cao khả năng thông qua hoặc tiếp nhận được loại phương tiện lớn hơn - Bắc Ninh
Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp chuyển quyền sở hữu bến thủy nội địa - Bắc Ninh
Cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trong trường hợp đầu tư xây dựng bổ sung để nâng cao khả năng thông qua hoặc tiếp nhận được loại phương tiện lớn hơn - Bắc Ninh
Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trong trường hợp phân chia sáp nhập bến khách ngang sông - Bắc Ninh
Cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trong trường hợp chuyển quyền sở hữu bến khách ngang sông - Bắc Ninh
Dự thi lấy bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ hạng 3 trở xuống - Bắc Ninh
Cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng 3 trở xuống - Bắc Ninh
Dự kiểm tra, cấp chứng chỉ chuyên môn, người lái phương tiện thuỷ nội địa - Bắc Ninh
Cấp lại bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ hạng 3 trở xuống; cấp lại chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa - Bắc Ninh
Đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng 3 trở xuống; chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện do Sở Giao thông vận tải cấp - Bắc Ninh
Chuyển đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng từ hạng 3 trở xuống - Bắc Ninh
Thu hút công chức, viên chức - Bắc Ninh
Tiếp nhận công chức, viên chức - Bắc Ninh
Thỏa thuận tiếp nhận viên chức từ tỉnh ngoài về tỉnh công tác; thỏa thuận thuyên chuyển công tác viên chức từ các cơ quan, đơn vị trong tỉnh ra ngoài tỉnh - Bắc Ninh
Tiếp nhận cán bộ, công chức từ khối Đảng, đoàn thể hoặc tỉnh ngoài về công tác; điều động cán bộ, công chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh đi các tỉnh ngoài hoặc sang khối Đảng, đoàn thể công tác - Bắc Ninh
Chuyển ngạch công chức - Bắc Ninh
Công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào ngạch công chức - Bắc Ninh
TTHC đang xem
Cấp bản sao từ sổ gốc - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-079226-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
25