Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-081478-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày sau khi nộp hồ sơ đầy đủ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: rGiấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức và cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Công thương huyện
Bước 2: Phòng Công thương tiếp nhận hồ sơ, xem xét, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân huyện giải quyết theo thẩm quyền, trả kết quả giải quyết cho tổ chức đảm bảo đúng thời gian quy định
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh
Giấy đăng ký kinh doanh, mã số thuế
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất.
Hợp đồng mua bán với một đại lý.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp phép sản xuất và kinh doanh rượu
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí cấp giấy phép: 75.000 đồng, trong đó + Mức phí thẩm định: 50.000,đồng+ Phí cấp phép: 25.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
26