Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-082807-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, công dân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để giải quyết theo quy định
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện việc nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định tiến hành tiếp nhận, vào sổ và viết giấy biên nhận có hẹn ngày trả kết quả
Bước 3: Cán bộ, công chức có trách nhiệm chuyển hồ sơ thủ tục liên quan, đến các phòng chuyên môn để kiểm tra xem xét trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan chuyên môn giải quyết theo quy định của pháp luật, chuyển kết quả cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả cho công dân đảm bảo đúng thời gian quy định
Bước 4: Trong trường hợp không trả đúng hẹn, phải giải thích rõ lý do chính đáng bằng văn bản và hẹn lại tổ chức và công dân
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo mẫu số 36/HĐCN
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo mẫu số 37/HĐCN
Phòng Tài nguyên và Môi trường cụ thể hoá cả 02 loại mẫu số 36/HĐCN và mẫu số 37/HĐCN được phân ra: Trường hợp chuyển nhượng là hộ gia đình; Trường hợp chuyển nhượng là cá nhân
Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
Hồ sơ kỹ thuật thửa đất , trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất.( kèm theo biên bản xác định mốc giới thửa đất xin chuyển nhượng)
Các chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính
Chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu của người sử dụng đất (phô tô công chứng)
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
+ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo mẫu số 37/HĐCN
Tải về
+ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo mẫu số 36/HĐCN
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Trình tự thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-082807-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
23