Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-116082-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ quan có thẩm quyền thành lập Hội đồng tuyển dụng, xây dựng kế hoạch tuyển dụng và ra thông báo tuyển dụng trên một trong các phương tiện thông tin đại chúng (báo viết, báo nói, báo hình) đồng thời niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ
Bước 2: Người dự thi căn cứ nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan và nộp hồ sơ dự thi tại Hội đồng tuyển dụng
Bước 3: Hội đồng tuyển dụng kiểm tra điều kiện dự tuyển của thí sinh và lập danh sách thí sinh dự thi
Bước 4: Hội đồng tuyển dụng tổ chức thi và chấm thi
Bước 5: Hội đồng tuyển dụng công bố kết quả trúng tuyển
Bước 6: Sở Nội vụ ra quyết định tuyển dụng
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ và bản kết quả học tập phù hợp với yêu cầu cua ngạch dự tuyển để kiểm tra
Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức người đó đang công tác
Bản sao giấy khai sinh
Có đủ bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và bản kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển (người dự tuyển phải ghi cam đoan là được chụp đúng từ bản chính, do người dự tuyển ký tên và chịu trách nhiệm trước pháp luật)
Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp quận, huyện trở lên cấp. Giấy chứng nhận sức khoẻ có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển
Các giấy tờ khác có liên quan theo yêu cầu cụ thể của từng hội đồng tuyển dụng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thi tuyển công chức Dưới 100 thí sinh tham dự, thu 130.000 VNĐ/lần dự thi. Từ 100 đến dưới 500 thí sinh tham dự, thu 100.000 VNĐ/lần dự thi. Từ 500 đến dưới 1000 thí sinh tham dự, thu 70.000 VNĐ/lần dự thi. Từ 1000 thí sinh tham dự trở lên, thu 60.000 VNĐ/lần dự thi.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tuyển dụng công chức dự bị - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-116082-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [3]

0
19