Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-119543-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ thẩm định - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
- Thông qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 40 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp pháp
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập quỹ: Lập hồ sơ đề nghị thành lập và công nhận điều lệ quỹ theo quy định
Đối với Sở Nội vụ:Tiếp nhận hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu cần
Đối với Văn phòng UBND tỉnh: Thẩm tra hồ sơ về thủ tục, hồ sơ đề nghị thành lập và công nhận điều lệ quỹ do Sở Nội vụ gửi đến;
Bước 2: Đối với tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập quỹ: Gửi hồ sơ đến Sở Nội vụ (Phòng Tổ chức - Biên chế)
Đối với Sở Nội vụ:Thẩm định
Đối với Văn phòng UBND tỉnh: Chỉnh lý và hoàn chỉnh lần cuối dự thảo Quyết định cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ, trình UBND tỉnh ký ban hành
Bước 3: Đối với Sở Nội vụ:Trao đổi lấy ý kiến các cơ quan liên quan (nếu cần)
Bước 4: Đối với Sở Nội vụ: Lập tờ trình và dự thảo quyết định cấp Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định
Đơn đề nghị thành lập quỹ (bản chính)
Dự thảo Điều lệ quỹ
Tài liệu chứng minh tài sản đóng góp để thành lập quỹ theo quy định tại Điều 12 Nghị định này
Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của các thành viên ban sáng lập quỹ và các tài liệu theo quy định tại Điều 9, Điều 10 hoặc Điều 11 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Điều lệ mẫu của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
Tải về
Đơn đề nghị thành lập quỹ
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cho phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ xã hội, từ thiện có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh- Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-119543-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
20