Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-119917-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Bộ máy nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ thẩm định - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
- Thông qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 35 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp pháp. Trong đó
+ Đối với Sở Nội vụ: 15 ngày làm việc
+ Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh: 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với cơ quan đề nghị thành lập đơn vị sự nghiệp công lập (các sở, ngành, UBND cấp huyện): Lập hồ sơ đề nghị thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định
Đối với Sở Nội vụ: Tiếp nhận hồ sơ: Phòng tổ chức biên chế có trách nhiệm tiếp nhận mọi hồ sơ của tổ chức/cá nhân đề nghị thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp công lập
Đối với Văn phòng UBND tỉnh: Thẩm tra hồ sơ về thủ tục, hồ sơ của cơ quan đề nghị thành lập tổ chức và hồ sơ thẩm định của Sở Nội vụ
Bước 2: Đối với cơ quan đề nghị thành lập đơn vị sự nghiệp công lập (các sở, ngành, UBND cấp huyện): Gửi hồ sơ đến Sở Nội vụ (Phòng Tổ chức - Biên chế).
Đối với Sở Nội vụ: Yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu cần)
Đối với Văn phòng UBND tỉnh: Chỉnh lý và hoàn chỉnh lần cuối dự thảo quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, trình UBND tỉnh ký ban hành
Bước 3: Đối với Sở Nội vụ:
- Thẩm định;
- Trao đổi lấy ý kiến các cơ quan liên quan (nếu cần);
- Lập hồ sơ thẩm định và dự thảo quyết định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
Đề án thành lập đơn vị sự nghiệp (bản chính)
Văn bản đề nghị; Tờ trình về Đề án thành lập đơn vị (bản chính)
Dự thảo Quyết định thành lập đơn vị
Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực)
Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan (bản sao y)
Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh (nếu có)
Các văn bản được sử dụng làm căn cứ đề nghị thành lập đơn vị (bản photo)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-119917-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Bộ máy nhà nước
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
16