Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-119948-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ thẩm định - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
- Thông qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 60 ngày (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp pháp)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với tổ chức hội: Lập hồ sơ xin phép chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội theo quy định
Đối với Sở Nội vụ: Tiếp nhận hồ sơ
Đối với Văn phòng UBND tỉnh:Thẩm tra tờ trình và dự thảo quyết định cho phép chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội do Sở Nội vụ gửi đến
Bước 2: Đối với tổ chức hội:Gửi hồ sơ đến Phòng Tổ chức - Biên chế thuộc Sở Nội vụ
Đối với Sở Nội vụ:Yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu cần)
Đối với Văn phòng UBND tỉnh: Chỉnh lý và hoàn chỉnh lần cuối dự thảo quyết định cho phép chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành
Bước 3: Đối với Sở Nội vụ:
- Thẩm định
- Trao đổi lấy ý kiến các Tổ chức, cơ quan liên quan (nếu cần)
- Lập tờ trình và dự thảo quyết định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định
Đơn đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất Hội (bản chính) cần nêu rõ:
+ Sự cần thiết của việc chia tách, sáp nhập, hợp nhất Hội
+ Số hội viên, trụ sở của Hội
Đề án chia, tách, sáp nhập; hợp nhất hội, trong đề án phải có phương án giải quyết tài sản, tài chính, lao động, phân định chức năng, quyền hạn, lĩnh vực hoạt động và trách nhiệm, nghĩa vụ phải thực hiện (bản chính)
Nghị quyết Đại hội về chia tách, sáp nhập, hợp nhất Hội (bản chính)
Dự thảo điều lệ của hội mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
Danh sách ban lãnh đạo lâm thời của hội thành lập mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội. Ban lãnh đạo lâm thời do đại hội bầu, số lượng thành viên do đại hội quyết định, ban lãnh đạo lâm thời tự giải thể sau khi đại hội bầu ban lãnh đạo của hội
Sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu ban lãnh đạo lâm thời (bản chính)
Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội hình thành mới do chia, tách, sáp nhập; hợp nhất hội (bản chính)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị chia hội
Tải về
Đơn đề nghị hợp nhất hội
Tải về
Đơn đề nghị sáp nhập hội
Tải về
Đơn đề nghị tách hội
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-119948-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
17