Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-135495-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Di sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Di sản văn hoá - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Phòng Di sản văn hoá, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia đến nộp hồ tại Phòng Di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cán bộ chuyên môn tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức (cá nhân) hoàn thiện hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, vào sổ tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả
Bước 2: Cán bộ chuyên môn phòng thẩm định hồ sơ, đối chiếu hồ sơ với các quy định hiện hành của pháp luật. Có hai trường hợp xảy ra
+ Nếu hồ sơ không đủ điều kiện: Viết phiếu hồ sơ không hợp lệ (ghi rõ lý do) tiếp tục hướng dẫn tổ chức (cá nhân) bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo qui định
+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện: Phòng Di sản văn hoá tham mưu văn bản trình Giám đốc Sở ký
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong ngành di sản văn hóa không được phép mở cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
Có trình độ chuyên môn hoặc am hiểu về di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
Không đang trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến di sản văn hóa theo quyết định của tòa án, không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không đang trong thời gian bị quản chế hình sự hoặc quản chế hành chính
Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề
Bản sao hợp pháp các văn bản chuyên môn có liên quan
Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
22